Vad — göra — när

 • Fortsätt mata småfåglarna med Br Nelsson vildfågelblandning
 • Kontrollera gnagskydden.
 • Trampa snön runt frukträden mot sork.
 • Täck känsliga växter med snö

Pelargoner och andra krukväxter som övervintrats tas fram.

Så Pensé, Pelargon och Flitiga Lisa.

Tar lång tid att odla är det dags att så redan nu.

Tips: har du en gammal lysrörsarmatur går det bra att odla under den. Kallvita rör med så hög effekt som möjligt. Avståndet till toppen av plantorna skall vara 30-40 cm.

Plantskolan öppnar! Välkommen att hälsa på.

 


Krukväxterna behöver omplanteras. Se upp för lågprisjordarna ! I samband med omplanteringen kan man göra en beskärning av rotsystemet och de ovanjordiska delarna. Var försiktig med rotbeskärningen av t. ex. stora gullrankor och andra med ett förhållandevis stort bladverk planterade i en liten kruka.


Skydda växterna mot den starka vårsolen. Solen torkar ur barrväxter och kan väcka sovande växter för tidigt ! Rosor är känsliga då dessa kan transpirera genom stammarna. Bland barrväxterna är sockertoppsgranen speciellt känslig.


Viltet börjar härja i trädgårdarna Låt gnagskydden sitta kvar. Spreja tulpaner och andra aptitliga växter med Anti-gnag. (bäst i test ). Eltråd kan rekommenderas på utsatta ställen.


Sådderna fortsätter. Om man sår inomhus i ett fönster kan man med fördel använda vanlig lysrörsarmatur med kallvita rör. Placeras c:a 30 cm ovanför sålådan.


En bra månad att beskära träd och buskar. Undvik Lönn, Björk och Körsbär. Dessa blöder starkt på våren, därför är tidig höst lämpligast för dessa.Tag in riset och upplev en tidig grönska och eventuell blomning ! ( Fruktved från äpple och päron ). Dags för många frösådder. Hämta frökatalog !

Solen börjar värma ordentligt. När tjälen släpper kan det vara bra att vattna barrväxterna för att ersätta vattenförlusterna under vintern. Man kan påskynda upptiningen med ljummet vatten. Dags att förgro potatis. Placera knölarna på en ljus, ej för varm plats.

Även Dahliaknölar, liljor mm kan fördrivas i krukor.

I första delen av månaden går det utmärkt att beskära bl a äppelträden.

Dags för vinterbesprutning av Florineum mot diverse övervintrande skadegörare. Detta skall göras i frostfritt väder. Bäst är strax innan blommorna slagit ut.

Skydda begärliga växter mot rådjuren. Tag ej bort skyddsnät och gnagskydd ännu Nu kan du plantera penseer (I södra och mellersta Sverige)) Dags att gödsla grönsakslandet, Algomin i kombination med något naturgödselmedel t.ex hönsgödsel blir ett komplett näringstillskott.

Komposten bör vändas och luftas.

 

Om man skall flytta växter är detta den bästa tiden innan bladen slår ut ( Kan också göras på hösten efter bladfallet ). Större växter bör förberedas ett år i förväg genom en rotbeskärning med en spade som sticks ned runt busken så djupt det går. I samband med flytten beskärs växten till minst hälften. Vattna.

Maj är den stora planteringsmånaden. Fruktträd, barrväxter, ja alla fleråriga växtslag går bra att plantera nu.
Håll koll på skadeinsekter Bäst effekt är strax innan blommorna slår ut (ballongstadiet).
Barkympning när saven stiger. Se ympningSommarblommande lökar och knölar planteras nu. Liljor, Gladiolus, Anemoner, Iris och Dahlia. Man kan t.ex förkultivera i krukor om man vill ha tidigare blomning av t.ex Dahlia.

 • Efter frostnätterna kan man börja ta ut ettåringarna. I början av månaden kan det vara klokt att vara observant på nattfrost. Täck med fiberduk eller några tidningar.
 • Kupa potatisen. Lägg på gräsklippet
 • Efter järnnätterna kan man plantera dahlia och tagetes.
 • Tänk på att så om ”snabba” grönsaker som sallat, rädisa, sommarmorötter m.m
 • Gräset gödslas. Bäst är att sprida lite åt gången, men oftare. Använd helst naturgödsel. Verkar under längre tid, bränner ej och man får ej så stor urlakning av näringsämnen.
 • Pincera fruktträden dvs följ upp vårens beskärning med att ta bort oönskade skott.
 • Luckra i rabatter och trädgårdslandet. Detta håller fukten kvar och tar bort ogräset
 • Kupa potatisen
 • Vattna komposten.
 • Ta bort tjuvskott på tomaterna
 • Håll ett särskilt öga på ohyra.
 • Gallra morötter m.m
 • Beskär vintergrönt kring midsommar.

Nu är det dags för en övergödsling av köksväxtland,rabatter och gräsmatta. Vattna ner gödningen.Vattna på morgonen. Speciellt näringskrävande börjar gurkorna bli. Gulnande gurkämnen beror huvudsakligen på vatten och näringsbrist.


Klipp ner överblommade perenner – ett andra flor kan komma om några veckor

Klipp bort överblommade rosor med en bit av stjälken


Gallra bland fruktkarten – speciellt plommonträden. Detta ger mindre risk för fläkskador, bättre frukt och säkrare övervintring.


Lägg gräsklippet i köksväxtlandet – det håller fukten kvar i jorden, ger näring och håller ogräset borta.


Vänd komposten. Se till att den hålls fuktig , täck gärna med plast mot ogräsfrö


Slå blomsterängen mot slutet av månaden.

Nytt jordgubbsland? Nu är det lämpligt att förnya jorgubbslandet eller att nyanlägga. Använd växtföljd dvs byt plats eller byt ut jorden.Beskär hallonen. Alla skott som givit skörd skall tas bort.


Bra tid att anlägga gräsmatta. Håll sådden fuktig.


Beskärning av stenfruktträd. Äldre träd bör endast gallras.


Bra tid att plantera barrväxter, vintergröna växter och perenner


Sådd av bl a Penseer och andra tvååriga trädgårdsväxter.


 

Gallra frukten om fruktträden är överfulla.


Stor skörd kan ge fläkskador då grenar ej orkar med tyngden.


Dessutom blir kvarvarande frukt bättre i storlek och smak.

Lökdags. Nu börjar planteringssäsongen för höstlöken. Det är en fördel med tidig plantering, löken hinner rota fast innan vintern. För drivning till jul är det nu dags för plantering.


Beskärning av stenfruktträd (Plommon och Körsbär) i mellansverige. Beskär med försiktighet, endast gallring är att rekommendera.

Den stora planteringsmånaden på hösten för barrotade häckväxter, rosor, buskar och träd.
Beställ gärna i förväg, leverans varje vecka.


Om behov finns är det dags att kalka. Kalken förbättrar jordstruktur och höjer pH-värdet ( surhetsgraden ) i jorden.


Gräv ner kogödsel i trädgårdsland och rabatter.


Beskär vårblödande växter såsom björk, lönn, avenbok och vindruva.


Håll koll på svampsjukdomar spec rosor- plocka bort angripna blad


Bra tid att flytta växter i trädgården. Glöm ej att beskära växterna på våren för att balansera rot med grenverk.


Vissna rosblommor klipps bort obs! endast blommorna !


Förbered dammen inför vintern. Klipp tillbaka växterna och rensa ut om de brett ut sig för mycket, Spänn ut ett bärnät för att förhindra att löv faller ner i vattnet – kan skapa syrebrist.


Ta vara på löven, som kan användas i komposten (spar en del för senare inblandning )och isolera känsliga växter med.


Dags att plocka ner och lagra in vinteräpplena. Lagra in på frostfri plats. Låt skaften sitta kvar – ökar lagringstiden. Vill man vara extra noga kan man svepa in en del äpplen i papper ( De som skall lagras längsta tiden ).
Tag samtidigt bort all rutten och intorkad frukt.


En sista klippning av gräsmattan.


Beskär vindruvorna.

Nu är det dags att förbereda trädgården inför vintern. Kupa rosorna med jord. Täck med täckbark och granris.


För zonen känsliga växter täcks också.


Löv eller bark kan användas för att förhindra kraftig tjälbildning. Bra under t.ex Rhododendron.


Barrväxter och vintergröna buskar ges en ordentlig vattengiva.


Putsa bort gamla rosknoppar


Låt inga gamla äpplen eller sjuka grenar finnas kvar i trädgården.


Thujor och stora enar binds ihop för att ej fläkas sönder av snöras eller blötsnö.


Skaffa en sandhög.


Kontollera att gnagskydden är ok och inte klämmer runt stammen.


Sätt upp fågelholkar. Att stimulera fågellivet medverkar till att insektspopulationerna hålls på en lägre nivå.


Glöm ej att tappa ur vattensystem och tömma vattenslangar.


Gör rent och olja in redskapen. Vegetabilisk olja går utmärkt.


Vänd upp och ner på krukor som står ute. Fleråriga växter som är härdiga kan jordslås i en rabatt över vintern. För känsliga växter sätt in hela planteringen i ett kallförråd. Töm vattentunnor

Dags att börja mata småfåglarna.


Decembermånaden är en bra månad att läsa trädgårds litteratur.
( Bra julklapp !)


Slå av snön från barrväxter och buskar (Om tung blötsnö)


Bind ihop thujorna innan snön kommer
för att undvika fläkskador.