Plantera häckar

Vid val av häckväxt kan man fundera på följande: Sluthöjd, klippt eller friväxande, vintergrön eller lövfällande.
En viktig faktor är härdigheten. Står valet mellan en blommande eller en härdigare häck – välj den härdigare! Det är svårare att komplettera i en etablerad häck i efterhand.

Plantering kan ske vår och höst då med frilandsodlade plantor (s.k barrotade) Sommarplantering med krukodlade häckplantor.

Förbered jorden:
Gräv gropar eller en ränna på ca 40 cm djup och 40 cm bred. Jorden skall vara lucker och marken dränerad. Testa genom att hälla vatten i gropen. Vattnet skall sjunka undan – om inte gräv djupare och fyll i med grus i botten. Man kan också lägga på lucker jord i en sträng som sedan fräses ned med en jordfräs.

Plantering:
Fyll på med jord runt plantan ( Plantan skall stå i samma marknivå som tidigare -kolla färgskiftning på stammen) – skaka plantan – fyll på med mera jord. Trampa till lite lätt men bestämt.
Vattna därefter rikligt. Vid höstplantering räcker en kraftig vattning. ( Glöm ej att vattna året därpå vid försommartid och framåt !)

Beskärning
Beskärningen efter plantering sker alltid på våren – sommaren De flesta plantslagen kan klippas ner til 15-20 cm. Detta för att få en väl förgrenad häck ända nerifrån. Undantag är Gran, Thuja och Avenbok vilka skall ha en genomgående stam. Toppas när de nått sluthöjd.

TIPS 1:
Vid hemkomsten innan planteringen
Klipp rötterna om de är längre än c:a 25 cm
Fyll en skottkärra med 4/5 jord och 1/5 vatten. klipp upp snöret runt bunten, stoppa ner plantorna i lervällingen. Plocka från kärran allteftersom de planteras. Sätts i samma höjd de stått tidigare.

TIPS 2:
Följ upp vårbeskärningen på sommaren och toppa de utväxande skotten till hälften.
Då får man snabbare en tät häck.

Plantera häckar - På Nya funboplantskola plantskola hjälper vi dig med trädgårdstips och info hur du gör