Gräsmattan

Mossa trivs i skuggiga, fuktiga lägen i relativt näringsfattig jord. Mossarterna är många och med olika krav vad gäller pH-värden (surhetsgraden i jorden). Surt regn gör att marken sakta försuras vilket gynnar de flesta mossarter. Att kalka gräs- mattan är dock inte det alenasaliggörande åtgärden. Vanlig trädgårdskalk löses sakta och effekten på mossan är på längre sikt ej så stor. Viktigt är att hålla en hög näringsnivå på jorden med ett kväverikt gödselmedel. Klipp ej gräset för kort – detta gynnar mossans utbredning. Dränera marken – vattenmättad jord gynnar mossan. Toppdressa, en bra metod att hålla borta mossan. Toppdress finns att köpa färdigblandat eller man kan göra sin egen blandning med sand och lite fin torvinblandning. Golfbanor dressas mycket samt gödslas rikligt.
Där ser man aldrig någon mossa eller hur?

Råd vid anläggning av gräsmatta

 • För att lyckas med sådden krävs en lucker markyta. Man kan jordfräsa eller lägg på ett lager lucker matjord
  ( 5-10 cm ) eller både och. Jorden skall vara fri från fleråriga rotogräs.
 • Jämna ut ytan med en raka eller kratta.
 • Välta ytan så den blir stabil utan att packa för hårt med gallervält.
 • Fyll ut eventuella svackor med dressjord/sand+ fin torv.
 • Så med såmaskin
 • Mylla ner gräsföna med järnkratta.
 • Välta jorden med gallervält
 • Vattna rikligt
 • Håll markytan fuktig. Gräset bör synas efter 3-4 veckor beroende på temperatur och sort