Garantier

Garantin gäller för fleråriga, vedartade växter såsom buskar, träd, barrväxter, häckväxter och rosor.
Sortgaranti gäller samtliga trädgårdsväxter. Vi garanterar att växten är sortäkta, sjukdomsfri och i god kondition vid köptillfället.
Garantiåtagande förutsätter att plantering och skötsel följts ( zonangivelse, vattning och dränering ). Se Att lyckas med .
Kvitto krävs vid reklamation och att växten lämnas kvar på växtplatsen för ev inspektion.
Garantin gäller 3 mån från inköpsdagen vid vår- och sommarinköp ( t.om aug).
Vid höstplantering ( sept- nov ) gäller garantin till och med maj året därpå.
Garantin gäller ej vid extrem väderlek, mekansiska skador, felaktig gödsling eller för växter planterade i krukor.