Rhododenron

Allmänt
Rhododendron hör till ljungfamiljen (ericaseae). dit hör även Kalmia, Pieis, Ljung med flera. Rhododendron har odlats i växtvärlden i över 150 år. Rhododendron finns i många färger och storlekar. Azalean räknas till samma växtfamilj som Rhododendron. Azalea finns både som lövfällande och vintergrön, Japansk azalea, som är en låg form. Plantera gärna Rhododendron i grupp, den tycker om sällskap. Städsegröna rhododendron placeras med fördel i halvskugga, eller i vandrande skugga, dvs den kan få direkt solljus under en del av dagen. Står de soligt krävs mer vatten. Lövfällande azaleor kan placeras soligare.

En bra lösning kan vara en upphöjd bädd av slipers eller torvblock (se fig.).

Plantering
Sätt plantan i en hink med vatten. Gräv en väl tilltagen grop se fig. Fyll gropen med ogödslad torv till hälften. Vattna ordentligt och arbeta in vattnet i torven. Fyll på med rhododendronjord som finns färdigblandad. Om man vill göra sin egenjordblandning: 50 % ogödslad grov torv, 30 % barkmull (el. Skogsförna), 20 % kompostjord med lite grusinblandning. Gör planteringshål. Sätt ner plantorna, fyll på med jord och tryck till ordentligt. Vattna. Täck jorden med täckbark.

Skötsel
Rhododendron kräver ganska lite skötsel. Gödsla under våren strax efter blomningen, men ej efter midsommar. Speciell rhododendrongödsel finns att köpa. Vattna om sommaren är torr. Vattna på hösten och täck med ett ordentligt lövlager under buskarna. På vårvintern kan man skydda dem med säckväv mot vårsolen. På senvåren krattas löven bort så värmen kan tränga ner i bädden.

Rhododenron - Vi på Nya funboplantskola plantskola hjälper dig sköta om dina rhododenron