Perenner

Vad är perenner?
Perenner kallas fleråriga örtväxter som återkommer på samma plats i minst tre år. Perennerna kan vara lång till kortlivade, men de kortlivade brukar ha en större förmåga till självsådd. Perenner lagrar näring i rotdelarna som ej får ruttna eller frysa bort under vintern, och har övervintringsknoppar på rötter, knölar eller lökar. En del har övervintringsknoppar strax ovanför markytan som t ex. lavendel,vinteriberis och vintergröna dessa kan också kallas halvbuskar.

Att lyckas med perenner
För att lyckas med perenner är det viktigt att växten hamnar på rätt plats, ståndort. Ståndorten är samlingsnamn för platsen vad gäller jordart, ljus, tillgång på vatten och näring, konkurrens från andra växter, mikroklimat. Samverkan av alla dessa faktorer utgör alltså trägårdens ståndort.

Innnan planteringen är det viktigt att förbereda jorden som skall vara 30 – 50 cm djup, och väldränderad. Odränerad jord försvårar övervintringen. Dräneringen kan göras med sand- grusinblandning, med upphöjd plantering eller med dräneringsrör. Stenpativäxter behöver ej så stort jorddjup. Ett måste är också att jorden är fri från ogräs. Plantera ganska tätt och gärna i grupper om tre (undantag solitärer). Välj växter som har liknande växtkraft så de inte konkurrerar ut varandra. Detta gäller traditionella perennarabatter. Gödsla ej i samband med planteringen men välj gärna en bra planteringsjord. Vattna ordentligt efteråt. Upprepa vattningen efter 1 vecka. Gamla perenner mår i allmänhet bra av att delas. Vårblommande delas på hösten och höstblommande på våren.

Klipp snabbt bort överblommade plantor. Stor chans för ett andra flor efter några veckor. Detta gäller framför allt vår och sommarblommande perenner.

Perennagruppens växtdatabas:

Omräkningstabell för planteringsavstånd
c/c-avstånd Antal plantor per kvm
15 cm 44 st
20 cm 25 st
25 cm 16 st
30 cm 11 st
35 cm 8 st
40 cm 6 st
50 cm 4 st
60 cm 3 st
70 cm 2 st st
80-100 cm 1 st
Om man inte vet exakt c/c-avstånd är en riktlinje för små
och mellanstora perenner samt marktäckare 30 cm, och
för perenner som blir stora, över 1 meter, 50-60 cm

Köp Perenner hos oss på Nya funboplantskola plantskola - din handelsträdgård i Uppsala